Usługi

uslugiZlecone prace wykonujemy zgodnie z najnowszymi standardami, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Posiadamy niezbędne części zamienne. Naszym celem jest dostarczenie pełnego zestawu usług o wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen. Strategia ta sprawdza się w praktyce oraz potwierdzona jest naszym wieloletnim doświadczeniem. Osiąganie wysokiej jakości usług wymaga nastawienia na zaspokajanie potrzeb klienta, dbałości o jego satysfakcję, ustalenie wysokiego standardu wykonywanych usług, szybkiego reagowania na uwagi i opinie klientów oraz dbałości o pracowników jako podstawy ich dbałości o klientów. Zakres naszej działalności to w szczególności wszelkie prace specjalistyczne przy transformatorach wszystkich mocy i napięć, do których zaliczają się m.in.:

 • montaże i demontaże transformatorów
 • pomiary transformatorów w pełnym zakresie wraz z badaniem oleju
 • rewizje wewnętrzne
 • uzdatnianie oleju transformatorowego
 • uszczelnianie transformatorów, mycie myjką wysokociśnieniową i malowanie wg technologii uzgodnionych ze zleceniodawcą
 • modernizacje układu chłodzenia transformatora, polegające na zaprojektowaniu i wymianie starych radiatorów na radiatory cynkowane nowego typu wraz z zamontowaniem szczelnych zastawek
 • naprawy, modernizacje i wymiany szaf sterowania z układem chłodzenia
 • modernizacje układu olejowego, polegające na:
  • podziale konserwatora na dwie oddzielne szczelne komory kadzi i przełącznika zaczepów oraz wymianie szklanych olejowskazów na wskaźniki magnetyczne
  • sprowadzaniu odwilżaczy do poziomu obsługi
  • montażu zaworów bezpieczeństwa ZUB
  • wymianie zasuw na zawory kulowe
  • wykonaniu i montażu oddzielnych konserwatorów dla przełącznika zaczepów (dotyczy transformatorów o mocach powyżej 100 MVA)
  • wykonanie instalacji umożliwiającej uzupełnianie oleju w kadzi i przełączniku zaczepów z poziomu obsługi
 • przeglądy i naprawy podobciążeniowych przełączników zaczepów, wraz ze sprawdzeniem poprawności działania metodą komputerową
 • wymiany przekładni kątowych na szczelne
 • konserwacje, modernizacje i wymiany napędów podobciążeniowych przełączników zaczepów
 • naprawy i wymiany izolatorów przepustowych
 • konserwacje i wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą skrzynek przyłączowych