naprawy

Elektromet  posiada warsztat remontowy, w którym wykonuje się modernizacje, przeglądy wewnętrzne i naprawy:

  • transformatorów WN/SN,

  • transformatorów SN/nn,

  • wyłączników WN oraz SN,

  • przekładników prądowych, napięciowych

  • innych urządzeń elektroenergetycznych.

W ramach działalności świadczymy również usługi eksploatacyjne i naprawy urządzeń SN i WN na stanowiskach pracy. Wykonujemy takie prace specjalistyczne jak:

  • przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów,

  • wymianę osprzętu transformatorów mocy (izolatorów przepustowych, zaworów, radiatorów, itp.),

  • rewizje wewnętrzne transformatorów WN/SN/nn z wirowaniem oleju