modernizacje

Zakres naszej działalności to w szczególności wszelkie prace specjalistyczne przy transformatorach wszystkich mocy i napięć
 • montaże i demontaże
 • pomiary w pełnym zakresie wraz z badaniem oleju
 • rewizje wewnętrzne
 • uzdatnianie oleju
 • uszczelnianie, mycie myjką wysokociśnieniową i malowanie wg technologii uzgodnionych ze zleceniodawcą
 • modernizacje układu chłodzenia polegające na zaprojektowaniu i wymianie starych radiatorów na radiatory cynkowane nowego typu wraz z zamontowaniem szczelnych zastawek
 • naprawy, modernizacje i wymiany szaf sterowania układem chłodzenia
 • modernizacje układu olejowego, polegające na:
  • podziale konserwatora na dwie oddzielne szczelne komory kadzi i przełącznika zaczepów oraz wymianie szklanych olejowskazów na wskaźniki magnetyczne
  • sprowadzaniu odwilżaczy do poziomu obsługi
  • montażu zaworów bezpieczeństwa ZUB
  • wymianie zasuw na zawory kulowe
  • wykonanie instalacji umożliwiającej uzupełnianie oleju w kadzi i przełączniku zaczepów z poziomu obsługi
 • przeglądy i naprawy podobciążeniowych przełączników zaczepów, wraz ze sprawdzeniem poprawności działania metodą komputerową
 • wymiany przekładni kątowych na szczelne
 • konserwacje, modernizacje i wymiany napędów podobciążeniowych przełączników zaczepów
 • naprawy i wymiany izolatorów przepustowych
 • konserwacje i wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą skrzynek zabezpieczeń i sterowania
Zlecone prace wykonujemy zgodnie z najnowszymi standardami, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Posiadamy niezbędne części zamienne.   Cechują nas:
 • terminowość
 • solidność wykonania zleconych prac
 • konkurencyjne ceny